Chúng tôi làm việc 24/7 từ T2 - CN

Website tin tức ICST

Mô tả ngắn dự án

Website tin tức ICST của viện khoa học và công nghệ tính toán thuộc sở khoa học Công nghệ TPHCM.

  • K/hàng:
    Sở khoa học Công nghệ
  • Skills:
    Thiết kế website
  • Website:
    http://icst.org.vn/vi

Thông tin chi tiết

Website tin tức ICST của viện khoa học và công nghệ tính toán thuộc sở khoa học Công nghệ TPHCM.